สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตะกั่วทุ่ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศพก.อำเภอตะกั่วทุ่ง ม.2 ต.ท่าอยู่ 6 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
2 ศพก.อำเภอตะกั่วทุ่ง ม.2 ต.ท่าอยู่ 21 กันยายน 2562 20 16 รายชื่อ
3 ศพก.เครือข่ายตำบลกะไหล ม.6 ต.กะไหล 9 กันยายน 2562 60 33 รายชื่อ
4 ศพก.เครือข่ายตำบลกะไหล ม.6 ต.กะไหล 22 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
5 ศพก.เครือข่ายตำบลคลองเคียน ม.5 ต.คลองเคียน 2 กันยายน 2562 30 17 รายชื่อ
6 ศพก.เครือข่ายตำบลคลองเคียน ม.5 ต.คลองเคียน 19 กันยายน 2562 35 33 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่บ้าน ม. 1 ต.หล่อยูง 3 กันยายน 2562 60 29 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่บ้าน ม. 1 ต.หล่อยูง 20 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 6 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 13 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 15 สิงหาคม 2562 20 5 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 22 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 10 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 23 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 26 กันยายน 2562 10 7 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 3 ตุลาคม 2562 20 3 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 8 ตุลาคม 2562 20 4 รายชื่อ