สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเกาะยาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว 2 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ
2 หอประชุมเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ 3 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
3 ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุใน 4 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ