สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองพังงา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 4 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
2 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 11 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
3 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1ตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 10 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ
4 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1ตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 21 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 24 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 20 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 5 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 6 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
9 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 18 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
11 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 16 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ