สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเหนือคลอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมอำเภอเหนือคลอง 24 กันยายน 2562 135 64 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมอำเภอเหนือคลอง 26 กันยายน 2562 185 4 รายชื่อ
3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์เครือข่าย) ตำบลโคกยาง 9 กันยายน 2562 43 31 รายชื่อ
4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์เครือข่าย) ตำบลโคกยาง 10 กันยายน 2562 42 34 รายชื่อ
5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์เครือข่าย) ตำบลโคกยาง 27 กันยายน 2562 43 22 รายชื่อ
6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์เครือข่าย) ตำบลโคกยาง 30 กันยายน 2562 42 15 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 1 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
8 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนฟัรดูอีน ตำบลคลองขนาน 18 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ