สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลำทับ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 3 กันยายน 2562 50 22 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 5 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 10 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 12 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 24 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 20 กันยายน 2562 200 50 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 23 กันยายน 2562 200 102 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 24 กันยายน 2562 200 33 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 25 กันยายน 2562 200 7 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 2 26 กันยายน 2562 200 1 รายชื่อ