สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปลายพระยา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 1 สิงหาคม 2562 150 5 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 8 สิงหาคม 2562 150 6 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 15 สิงหาคม 2562 150 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 16 สิงหาคม 2562 50 26 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 22 สิงหาคม 2562 150 8 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 29 สิงหาคม 2562 150 12 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 12 กันยายน 2562 150 19 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 19 กันยายน 2562 150 38 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 26 กันยายน 2562 150 21 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 3 ตุลาคม 2562 150 23 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 10 ตุลาคม 2562 150 8 รายชื่อ