สรุปยอดห้องอบรม อำเภออ่าวลึก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 1 สิงหาคม 2562 100 5 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 6 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 8 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 13 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 15 สิงหาคม 2562 100 4 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 20 สิงหาคม 2562 100 2 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 21 สิงหาคม 2562 0 2 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 27 สิงหาคม 2562 100 6 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 29 สิงหาคม 2562 100 7 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 3 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 5 กันยายน 2562 100 5 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 10 กันยายน 2562 100 11 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 17 กันยายน 2562 100 10 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 24 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 26 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ