สรุปยอดห้องอบรม อำเภออ่าวลึก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 1 สิงหาคม 2562 100 5 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 6 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 8 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 13 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 15 สิงหาคม 2562 100 4 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 20 สิงหาคม 2562 100 2 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 21 สิงหาคม 2562 0 2 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 27 สิงหาคม 2562 100 6 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 29 สิงหาคม 2562 100 7 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 3 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 5 กันยายน 2562 100 5 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 10 กันยายน 2562 100 11 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 17 กันยายน 2562 100 10 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 24 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก 26 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ