สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคลองท่อม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 8 สิงหาคม 2562 105 4 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 15 สิงหาคม 2562 105 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 3 กันยายน 2562 105 4 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 10 กันยายน 2562 105 10 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 17 กันยายน 2562 105 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 1 ตุลาคม 2562 105 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 18 ตุลาคม 2562 105 2 รายชื่อ