สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเกาะลันตา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมอำเภอเกาะลันตา ม.1 ต.เกาะลันตาน้อย 26 กันยายน 2562 20 8 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 11 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
3 ห้องประชุม อบต.คลองยาง หมู่ที่ 1 6 กันยายน 2562 25 19 รายชื่อ
4 ห้องประชุม อบต.คลองยาง หมู่ที่ 1 9 กันยายน 2562 20 16 รายชื่อ
5 ห้องประชุม อบต.คลองยาง หมู่ที่ 1 24 กันยายน 2562 40 21 รายชื่อ
6 ห้องประชุม อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 3 กันยายน 2562 25 9 รายชื่อ
7 ห้องประชุม อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 4 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
8 ห้องประชุม อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 23 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสภา อบต.เกาะลันตาน้อย หมู่ที่ 1 10 กันยายน 2562 20 11 รายชื่อ