สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาพนม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกำนันตำบลพรุเตียว ม.3 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 16 กันยายน 2562 70 45 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 23 กันยายน 2562 150 98 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 25 กันยายน 2562 150 118 รายชื่อ
4 ศาลาหมู่บ้าน ม.1 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 6 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 9 กันยายน 2562 60 42 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 12 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 7 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 19 กันยายน 2562 60 47 รายชื่อ
9 ศาลาหมู่บ้าน ม.9 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 20 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ
10 ศูนย์ กศน. ตำบลเขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 4 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ
11 ศูนย์ กศน. ตำบลเขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 10 กันยายน 2562 60 44 รายชื่อ
12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาพนม ม.6 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 13 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาพนม ม.6 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 24 กันยายน 2562 150 67 รายชื่อ