สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 สิงหาคม 2562 40 4 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 8 ตุลาคม 2562 60 50 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 9 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ