สรุปยอดห้องอบรม อำเภอช้างกลาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 8 สิงหาคม 2562 100 21 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 15 สิงหาคม 2562 100 12 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 22 สิงหาคม 2562 100 9 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 29 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 4 กันยายน 2562 30 27 รายชื่อ
6. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 10 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
7. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 11 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
8. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 17 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
9. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 24 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
10. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 25 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
11. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 4 ตุลาคม 2562 50 4 รายชื่อ
12. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 10 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 11 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 16 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ