สรุปยอดห้องอบรม อำเภอช้างกลาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 8 สิงหาคม 2562 100 21 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 15 สิงหาคม 2562 100 12 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง 22 สิงหาคม 2562 100 8 รายชื่อ
4 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 4 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
5 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 10 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
6 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 11 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
7 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 17 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
8 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 24 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
9 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 25 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
10 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 4 ตุลาคม 2562 50 46 รายชื่อ
11 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 10 ตุลาคม 2562 50 31 รายชื่อ
12 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 11 ตุลาคม 2562 50 16 รายชื่อ
13 ห้องประชุมไอยรา ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 16 ตุลาคม 2562 50 24 รายชื่อ