สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจุฬาภรณ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 14 สิงหาคม 2562 30 18 รายชื่อ
2 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 28 สิงหาคม 2562 50 29 รายชื่อ
3 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 29 สิงหาคม 2562 50 37 รายชื่อ
4 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 30 สิงหาคม 2562 50 36 รายชื่อ
5 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 24 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 26 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 7 ตุลาคม 2562 56 53 รายชื่อ
8 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 8 ตุลาคม 2562 50 49 รายชื่อ
9 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 15 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ