สรุปยอดห้องอบรม อำเภอถ้ำพรรณรา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 29 สิงหาคม 2562 30 14 รายชื่อ
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 3 กันยายน 2562 30 13 รายชื่อ
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 18 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ