สรุปยอดห้องอบรม อำเภอถ้ำพรรณรา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 29 สิงหาคม 2562 30 16 รายชื่อ
6. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 3 กันยายน 2562 30 14 รายชื่อ
7. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบนำร่องถ้ำพรรณรา 5 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ