สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางขัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 1 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 2 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 5 สิงหาคม 2562 10 5 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 6 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 7 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 8 สิงหาคม 2562 10 5 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 13 สิงหาคม 2562 10 5 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 15 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 20 สิงหาคม 2562 30 23 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 21 สิงหาคม 2562 35 33 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 22 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 23 สิงหาคม 2562 60 60 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 3 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 5 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 18 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 19 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 20 กันยายน 2562 25 18 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 23 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 24 กันยายน 2562 50 39 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 25 กันยายน 2562 30 22 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 26 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 27 กันยายน 2562 35 31 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 2 ตุลาคม 2562 40 35 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 3 ตุลาคม 2562 50 40 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 4 ตุลาคม 2562 30 20 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 9 ตุลาคม 2562 10 2 รายชื่อ