สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสิชล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการแปลงใหญ่มังคุดตำบลเทพราช 10 กันยายน 2562 51 50 รายชื่อ
2 ศาลากองทุนแม่ของแผ่นดิน 24 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
3 ศาลาหมู่บ้าน ม.11 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 ศาลาหมู่บ้าน ม.11 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 5 กันยายน 2562 52 52 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 27 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่7 ต.ทุ่งใส 26 กันยายน 2562 60 54 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสี่ขีด 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลสี่ขีด 20 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ
10 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำลลฉลอง 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลสี่ขีด 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่1 ตำบลฉลอง 18 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
13 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่2 ตำบลเขาน้อย 25 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 19 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล 23 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
17 โรงเรียนสิชลคุณาธาร ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล 25 กันยายน 2562 80 65 รายชื่อ