สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปากพนัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลป่าระกำ 26 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
2 วัดป่าระกำใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าระกำ 9 ตุลาคม 2562 60 60 รายชื่อ
3 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก 18 กันยายน 2562 37 37 รายชื่อ
4 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก 18 ตุลาคม 2562 25 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 9 กันยายน 2562 22 22 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 10 กันยายน 2562 53 51 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 16 กันยายน 2562 52 52 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 17 กันยายน 2562 40 33 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 23 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 24 กันยายน 2562 34 34 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 27 กันยายน 2562 54 54 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 16 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 17 ตุลาคม 2562 70 66 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 9 กันยายน 2562 44 44 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 11 กันยายน 2562 42 42 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา 19 กันยายน 2562 37 37 รายชื่อ
17 เทศบาลตำบลเกาะทวด 20 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ