สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาบอน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 14 สิงหาคม 2562 0 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 21 สิงหาคม 2562 80 17 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 27 สิงหาคม 2562 60 24 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 4 กันยายน 2562 80 29 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 9 กันยายน 2562 80 23 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 18 กันยายน 2562 80 28 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 25 กันยายน 2562 80 18 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 2 ตุลาคม 2562 80 2 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 17 ตุลาคม 2562 80 2 รายชื่อ