สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทุ่งสง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 22 สิงหาคม 2562 10 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 29 สิงหาคม 2562 3 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 5 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 6 กันยายน 2562 40 18 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 9 กันยายน 2562 25 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 10 กันยายน 2562 40 9 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 11 กันยายน 2562 60 31 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 12 กันยายน 2562 40 3 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 18 กันยายน 2562 12 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 19 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 23 กันยายน 2562 70 21 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 24 กันยายน 2562 70 10 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 25 กันยายน 2562 60 8 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 26 กันยายน 2562 30 2 รายชื่อ