สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าศาลา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.ท่าขึ้น 19 กันยายน 2562 25 24 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.ท่าขึ้น 20 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.ท่าขึ้น 23 กันยายน 2562 27 27 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.ท่าขึ้น 24 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
5. ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 16 กันยายน 2562 25 9 รายชื่อ
6. ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 19 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
7. ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 20 กันยายน 2562 35 31 รายชื่อ
8. ห้องประชุม อบต.ไทยบุรี ม.7 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 17 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
9. ห้องประชุม อบต.ไทยบุรี ม.7 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 18 กันยายน 2562 30 27 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 20 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 21 สิงหาคม 2562 120 4 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 27 สิงหาคม 2562 120 2 รายชื่อ
13. องคืการบริหารส่วนตำบลท่าศาลา 19 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
14. องคืการบริหารส่วนตำบลท่าศาลา 20 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 17 กันยายน 2562 50 26 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 5 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 6 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ