สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าศาลา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ท่าขึ้น 4 ตุลาคม 2562 40 39 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.ท่าขึ้น 3 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.ท่าขึ้น 19 กันยายน 2562 25 24 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.ท่าขึ้น 20 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.ท่าขึ้น 23 กันยายน 2562 27 27 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.ท่าขึ้น 24 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
7 ห้องประชุม อบต.กลาย 24 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
8 ห้องประชุม อบต.กลาย 25 กันยายน 2562 30 15 รายชื่อ
9 ห้องประชุม อบต.กลาย 4 ตุลาคม 2562 31 31 รายชื่อ
10 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 16 กันยายน 2562 25 9 รายชื่อ
11 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 23 กันยายน 2562 30 14 รายชื่อ
12 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 26 กันยายน 2562 30 27 รายชื่อ
13 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 3 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
14 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 7 ตุลาคม 2562 60 17 รายชื่อ
15 ห้องประชุม อบต.ตลิ่งชัน 9 ตุลาคม 2562 50 15 รายชื่อ
16 ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 19 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
17 ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 20 กันยายน 2562 35 31 รายชื่อ
18 ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 8 ตุลาคม 2562 40 32 รายชื่อ
19 ห้องประชุม อบต.โมคลาน ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 9 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
20 ห้องประชุม อบต.ไทยบุรี ม.7 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 17 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
21 ห้องประชุม อบต.ไทยบุรี ม.7 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 18 กันยายน 2562 30 27 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 20 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 21 สิงหาคม 2562 120 4 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 27 สิงหาคม 2562 120 2 รายชื่อ
25 องคืการบริหารส่วนตำบลท่าศาลา 19 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
26 องคืการบริหารส่วนตำบลท่าศาลา 20 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 17 กันยายน 2562 50 26 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 5 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 6 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 3 ตุลาคม 2562 35 35 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 4 ตุลาคม 2562 40 35 รายชื่อ