สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชะอวด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 10 กันยายน 2562 100 58 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 16 กันยายน 2562 100 54 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 17 กันยายน 2562 100 53 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 18 กันยายน 2562 100 62 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 20 กันยายน 2562 100 34 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 23 กันยายน 2562 100 10 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 25 กันยายน 2562 100 43 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 26 กันยายน 2562 100 59 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 27 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 3 ตุลาคม 2562 100 6 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 7 ตุลาคม 2562 100 4 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 9 ตุลาคม 2562 100 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 11 ตุลาคม 2562 100 5 รายชื่อ