สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพิปูน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 26 สิงหาคม 2562 45 34 รายชื่อ
2 กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 20 กันยายน 2562 45 34 รายชื่อ
3 กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
4 กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 8 ตุลาคม 2562 20 5 รายชื่อ
5 รพ.สต.บ้านปากจัง 27 สิงหาคม 2562 40 18 รายชื่อ
6 รพ.สต.บ้านปากจัง 28 สิงหาคม 2562 65 54 รายชื่อ
7 รพ.สต.บ้านปากจัง 26 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
8 รพ.สต.บ้านปากจัง 3 ตุลาคม 2562 20 3 รายชื่อ
9 ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 2 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
10 ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 2 ตุลาคม 2562 45 41 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 3 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
12 ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 4 ตุลาคม 2562 55 51 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 6 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 23 กันยายน 2562 25 22 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 7 ตุลาคม 2562 20 12 รายชื่อ
16 เทศบาลตำบลกะทูน 6 กันยายน 2562 30 22 รายชื่อ
17 เทศบาลตำบลกะทูน 24 กันยายน 2562 35 27 รายชื่อ
18 เทศบาลตำบลกะทูน 2 ตุลาคม 2562 20 9 รายชื่อ