สรุปยอดห้องอบรม อำเภอฉวาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 2 สิงหาคม 2562 50 7 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 5 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 7 สิงหาคม 2562 50 3 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 9 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 14 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 19 สิงหาคม 2562 50 8 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 23 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 26 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 30 สิงหาคม 2562 50 20 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 2 กันยายน 2562 50 13 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 4 กันยายน 2562 50 18 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 6 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 9 กันยายน 2562 50 26 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 11 กันยายน 2562 45 19 รายชื่อ
18. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปริก 13 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
19. เทศบาลตำบลจันดี 16 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 16 กันยายน 2562 30 8 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 18 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 20 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 23 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 25 กันยายน 2562 50 4 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 30 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 2 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 4 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 7 ตุลาคม 2562 50 5 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 9 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 11 ตุลาคม 2562 45 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 16 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 18 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ