สรุปยอดห้องอบรม อำเภอฉวาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 12 ตำบลละอาย 9 ตุลาคม 2562 30 20 รายชื่อ
2 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว 9 ตุลาคม 2562 30 10 รายชื่อ
3 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปริก 13 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
4 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปริก 16 ตุลาคม 2562 50 49 รายชื่อ
5 สถานีอนามัยหนองท่อม 11 ตุลาคม 2562 35 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 2 สิงหาคม 2562 15 7 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 7 สิงหาคม 2562 50 3 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 9 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 14 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 19 สิงหาคม 2562 50 8 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 23 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 30 สิงหาคม 2562 50 20 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 2 กันยายน 2562 20 13 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 4 กันยายน 2562 50 18 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 6 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 9 กันยายน 2562 50 26 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 11 กันยายน 2562 45 19 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 16 กันยายน 2562 30 8 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 18 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 20 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 23 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 25 กันยายน 2562 50 22 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 30 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 4 ตุลาคม 2562 50 31 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 7 ตุลาคม 2562 50 13 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 9 ตุลาคม 2562 50 12 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 11 ตุลาคม 2562 45 21 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 16 ตุลาคม 2562 50 2 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 18 ตุลาคม 2562 30 13 รายชื่อ
30 เทศบาลตำบลจันดี 16 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ