สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลานสกา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาหมู่บ้านม.7 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 11 ตุลาคม 2562 50 41 รายชื่อ
2 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขุนทะเล ม.9 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 2 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 3 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 4 กันยายน 2562 75 75 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 5 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 6 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ