สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพรหมคีรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 กศน.ตำบลอินคีรี (ม.4) 29 สิงหาคม 2562 40 17 รายชื่อ
2 ที่ทกำารกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ตำบลนาเรียง 23 กันยายน 2562 10 2 รายชื่อ
3 ที่ทกำารกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ตำบลนาเรียง 26 กันยายน 2562 10 3 รายชื่อ
4 ที่ทกำารกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ตำบลนาเรียง 27 กันยายน 2562 40 29 รายชื่อ
5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 29 กันยายน 2562 20 5 รายชื่อ
6 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.7ต.อินคีรี 28 สิงหาคม 2562 40 23 รายชื่อ
7 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลอินคีรี 27 สิงหาคม 2562 40 21 รายชื่อ
8 รพ.สต.บ้านนาเสน ม.4 ต.บ้านเกาะ 24 กันยายน 2562 80 62 รายชื่อ
9 ศาลาประชาธิปไตย หมู่1ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2562 60 34 รายชื่อ
10 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลนาเรียง 3 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
11 ศาลาหมู่บ้าน หมู่2​ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 22 สิงหาคม 2562 40 19 รายชื่อ
12 ศูนย์ประชุมหมู่บ้าน ม.5 ต.บ้านเกาะ 22 กันยายน 2562 40 27 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 29 ตุลาคม 2562 40 16 รายชื่อ
14 ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรหมคีรี 9 กันยายน 2562 40 26 รายชื่อ
15 ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรหมคีรี 25 กันยายน 2562 80 68 รายชื่อ
16 ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรหมคีรี 29 กันยายน 2562 20 10 รายชื่อ
17 โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 8 กันยายน 2562 70 40 รายชื่อ
18 โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 10 กันยายน 2562 50 32 รายชื่อ
19 โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 18 กันยายน 2562 40 26 รายชื่อ
20 โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 24 กันยายน 2562 30 10 รายชื่อ