สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 8 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 13 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 15 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 20 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 22 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 23 สิงหาคม 2562 5 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 27 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 29 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 3 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 5 กันยายน 2562 25 21 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 10 กันยายน 2562 25 23 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 11 กันยายน 2562 50 4 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 24 กันยายน 2562 70 37 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2562 100 40 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 26 กันยายน 2562 100 20 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 27 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 1 ตุลาคม 2562 20 17 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2 ตุลาคม 2562 50 36 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 3 ตุลาคม 2562 20 8 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 4 ตุลาคม 2562 50 42 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 5 ตุลาคม 2562 100 68 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 8 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ