สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสามร้อยยอด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่เก่า 12 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
2 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่ใหม่ 10 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
3 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลศิลาลอย 29 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
4 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลศาลาลัย 12 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 9 ตำบลสามร้อยยอด 24 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 5 สิงหาคม 2562 30 3 รายชื่อ