สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหัวหิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ทับใต้ 20 กันยายน 2562 40 28 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหัวหิน 17 กันยายน 2562 40 32 รายชื่อ
3 อบต.บึงนคร 19 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
4 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 18 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ