สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปราณบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศพก.ปราณบุรี 8 สิงหาคม 2562 25 1 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตําบลวังก์พง 14 สิงหาคม 2562 25 3 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตําบลวังก์พง 13 กันยายน 2562 25 3 รายชื่อ