สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางสะพานน้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 8 สิงหาคม 2562 101 5 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 22 สิงหาคม 2562 110 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 12 กันยายน 2562 65 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 19 กันยายน 2562 65 3 รายชื่อ