สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางสะพาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 1 สิงหาคม 2562 0 3 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 13 สิงหาคม 2562 300 50 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 2 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ