สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทับสะแก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาหมู่ 3 ตำบลห้วยยาง 11 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
2 ศาลาหมูุ่ 6 ตำบลนาหูกวาง 11 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
3 ศาลาหมูุ่4 ตำบลอ่างทอง 10 กันยายน 2562 33 32 รายชื่อ
4 ศาลาหมูุ่4 ตำบลอ่างทอง 16 กันยายน 2562 1 1 รายชื่อ
5 ศาลาหมูุ่8 ตำบลอ่างทอง 3 กันยายน 2562 35 24 รายชื่อ
6 ศาลาหมูุ่8 ตำบลอ่างทอง 16 กันยายน 2562 11 11 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก 9 สิงหาคม 2562 0 2 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก 23 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
9 เขาล้าน 9 กันยายน 2562 10 7 รายชื่อ