สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลา หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย 2 กันยายน 2562 25 23 รายชื่อ
2 ศาลา หมู่ 5 ต.อ่าวน้อย 19 สิงหาคม 2562 25 13 รายชื่อ
3 สวนราฎร์ภักดี หมู่ 8 ต.อ่าวน้อย 3 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
4 อบต. คลองวาฬ 8 สิงหาคม 2562 25 1 รายชื่อ
5 อบต.บ่อนอก 7 สิงหาคม 2562 35 35 รายชื่อ
6 อบต.บ่อนอก 14 สิงหาคม 2562 35 34 รายชื่อ
7 อบต.บ่อนอก 21 สิงหาคม 2562 40 37 รายชื่อ
8 อบต.บ่อนอก 27 สิงหาคม 2562 50 45 รายชื่อ
9 อบต.บ่อนอก 4 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
10 อบต.เกาะหลัก 7 สิงหาคม 2562 25 22 รายชื่อ
11 อบต.เกาะหลัก 14 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
12 อบต.เกาะหลัก 21 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ