สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแก่งกระจาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมหมู่ 9 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 13 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแก่งกระจาน 10 กันยายน 2562 113 112 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 14 สิงหาคม 2562 20 5 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 20 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 27 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 3 กันยายน 2562 40 17 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 10 กันยายน 2562 0 3 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 24 กันยายน 2562 40 24 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 ตุลาคม 2562 0 4 รายชื่อ