สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านแหลม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม 30 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม 10 กันยายน 2562 29 29 รายชื่อ