สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชะอำ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 8 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 29 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 3 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 5 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 10 กันยายน 2562 20 8 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 11 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 13 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 18 กันยายน 2562 20 16 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 20 กันยายน 2562 25 26 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 8 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ