สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชะอำ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 8 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 29 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 3 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 5 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 10 กันยายน 2562 20 8 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 11 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 13 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 18 กันยายน 2562 20 16 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 20 กันยายน 2562 25 26 รายชื่อ