สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองหญ้าปล้อง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 6 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 7 สิงหาคม 2562 22 22 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 14 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 21 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 29 สิงหาคม 2562 25 25 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 3 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 5 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 10 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 19 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 20 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 24 กันยายน 2562 26 26 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 25 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 3 ตุลาคม 2562 25 25 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 9 ตุลาคม 2562 25 25 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 10 ตุลาคม 2562 25 25 รายชื่อ