สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาย้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 26 สิงหาคม 2562 16 16 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 27 สิงหาคม 2562 18 18 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 28 สิงหาคม 2562 23 23 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 29 สิงหาคม 2562 15 15 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 30 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 2 กันยายน 2562 21 21 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 4 กันยายน 2562 23 23 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ