สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองเพชรบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 27 สิงหาคม 2562 21 21 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 30 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 13 กันยายน 2562 21 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี 18 กันยายน 2562 1 1 รายชื่อ