สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางคนที

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ตลาดน้ำสามอำเภอ หมู่ที่ 3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 8 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
2 วัดปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 5 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ
3 วิสาหกิจชุมชนไม้ผลบางสะแก เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 6 สิงหาคม 2562 25 11 รายชื่อ
4 ศดปช.ยายแพง ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 13 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 19 กันยายน 2562 30 18 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 5 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลจอมปลวก 16 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 1 สิงหาคม 2562 20 4 รายชื่อ
9 เทศบาลบางนกแขวก ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 12 กันยายน 2562 60 38 รายชื่อ
10 เทศบาลบางยี่รงค์ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 24 กันยายน 2562 60 12 รายชื่อ