สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 กลุ่มผู้ผลิตน้ำตาลปลอดสาร ม.2 ต.นางตะเคียน 15 กันยายน 2562 40 19 รายชื่อ
2 กศน. ม.6 ต.นางตะเคียน 9 กันยายน 2562 40 23 รายชื่อ
3 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.นางตะเคียน 10 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคม หมู่ 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 28 สิงหาคม 2562 30 25 รายชื่อ
5 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.นางตะเคียน 6 กันยายน 2562 40 29 รายชื่อ
6 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.แหลมใหญ่ 12 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ
7 ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.คลองเขิน 13 กันยายน 2562 40 32 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 7 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 8 สิงหาคม 2562 30 19 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 9 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 15 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 21 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 11 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 17 กันยายน 2562 20 16 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ม.3 5 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ