สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านแพ้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 22 สิงหาคม 2562 25 1 รายชื่อ
2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 9 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
3 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 16 กันยายน 2562 30 18 รายชื่อ
4 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 11 กันยายน 2562 80 68 รายชื่อ
5 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลักห้า 25 กันยายน 2562 100 88 รายชื่อ
6 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 23 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ
7 วัดปทุมทองรัตนาราม 9 กันยายน 2562 60 34 รายชื่อ
8 วัดปทุมทองรัตนาราม 15 กันยายน 2562 50 5 รายชื่อ
9 วัดปทุมทองรัตนาราม 16 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
10 วัดปทุมทองรัตนาราม 25 กันยายน 2562 100 58 รายชื่อ
11 วัดวังชัยทรัพย์วิมล 13 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
12 วัดวังชัยทรัพย์วิมล 23 กันยายน 2562 60 57 รายชื่อ
13 วัดหนองบัว 24 กันยายน 2562 80 60 รายชื่อ
14 วัดเจ็ดริ้ว 12 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
15 วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ 24 กันยายน 2562 100 63 รายชื่อ
16 วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ 30 กันยายน 2562 60 1 รายชื่อ
17 ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว (ศพก.บ้านแพ้ว) 24 กันยายน 2562 70 59 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง 10 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางช้างศรี 23 กันยายน 2562 70 66 รายชื่อ