สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกระทุ่มแบน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 3 กันยายน 2562 100 35 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน 24 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ