สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกระทุ่มแบน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 3 กันยายน 2562 100 35 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน 24 กันยายน 2562 100 65 รายชื่อ