สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสมุทรสาคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 บ้านนายชำนาญ พ่วงธานี 3 กันยายน 2562 15 9 รายชื่อ
2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าทราย 12 กันยายน 2562 20 16 รายชื่อ
3 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า 5 กันยายน 2562 35 26 รายชื่อ
4 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า 19 กันยายน 2562 15 8 รายชื่อ
5 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ 11 กันยายน 2562 35 31 รายชื่อ