สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสมุทรสาคร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 7 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 14 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 15 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 29 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
6. บ้านนายชำนาญ พ่วงธานี 3 กันยายน 2562 15 9 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 4 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า 5 กันยายน 2562 35 26 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 5 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ 11 กันยายน 2562 35 31 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 11 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 12 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
13. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าทราย 12 กันยายน 2562 20 16 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 18 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า 19 กันยายน 2562 15 11 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 19 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 25 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 26 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 2 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 3 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 9 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 16 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 17 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 18 ตุลาคม 2562 15 0 รายชื่อ