สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพุทธมณฑล

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 9 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ