สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสามพราน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 22 กันยายน 2562 105 105 รายชื่อ
2 ศพก.เครือข่ายตำบลท่าตลาดหมู่ที่ 7 24 กันยายน 2562 100 85 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1ตำบลตลาดจินดา 9 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1ตำบลตลาดจินดา 11 กันยายน 2562 150 99 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1ตำบลตลาดจินดา 12 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 ตำบลตลาดจินดา 10 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรไร่ขิง หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ขิง 12 กันยายน 2562 100 51 รายชื่อ
8 ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดำ (โรงเรียนบ้านตากแดด) หมู่ที่4 ตำบลตลาดจินดา 13 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 25 กันยายน 2562 70 56 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง 23 กันยายน 2562 150 120 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย 19 กันยายน 2562 100 72 รายชื่อ