สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางเลน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 3 กันยายน 2562 22 22 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 10 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 11 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 18 กันยายน 2562 45 31 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 19 กันยายน 2562 45 33 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 25 กันยายน 2562 40 27 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 26 กันยายน 2562 40 28 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 1 ตุลาคม 2562 30 7 รายชื่อ
9 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 3 ตุลาคม 2562 40 33 รายชื่อ