สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอนตูม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 7 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 11 กันยายน 2562 37 37 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 25 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ