สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนครชัยศรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว 24 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
2 วัดโคกพระเจดีย์ 10 กันยายน 2562 63 63 รายชื่อ
3 วัดโคกพระเจดีย์ 11 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
4 วัดโคกพระเจดีย์ 23 กันยายน 2562 53 51 รายชื่อ
5 วัดโคกพระเจดีย์ 24 กันยายน 2562 55 52 รายชื่อ