สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนครชัยศรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว 24 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
2. วัดโคกพระเจดีย์ 10 กันยายน 2562 63 63 รายชื่อ
3. วัดโคกพระเจดีย์ 11 กันยายน 2562 70 140 รายชื่อ
4. วัดโคกพระเจดีย์ 23 กันยายน 2562 53 51 รายชื่อ
5. วัดโคกพระเจดีย์ 24 กันยายน 2562 55 52 รายชื่อ