สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองนครปฐม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดทัพยายท้าว 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 ศพก.บ้านยาง 3 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3 ศาลาเอนกประสงค์ ม.5 ต.บางแขม 6 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
4 ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.สวนป่าน 10 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
5 อบต.ดอนยายหอม 25 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
6 อบต.ทัพหลวง 13 กันยายน 2562 24 24 รายชื่อ
7 อบต.หนองงูเหลือม 11 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
8 อบต.หนองงูเหลือม 17 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ